Cao tốc 34.000 tỉ hư hỏng: Không thể “cắt dán” lớp mặt là xong

.
Nguồn: baophapluat.vn