Thêm đối tượng được miễn học phí, hỗ trợ ăn trưa

.
Nguồn: baophapluat.vn