15 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019

.
15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 1

1. Amazon (Mỹ)
Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 187,90 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018:  +24,6% Xếp hạng năm 2018: số 1 Ảnh: Chicago Tribune.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 2

2. Apple (Mỹ)
Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 153,63 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +5% Xếp hạng năm 2018: số 2 Ảnh: iMore.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 3

3. Google (Mỹ)
Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 142,75 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +18,1% Xếp hạng năm 2018: số 3 Ảnh: Shutterstock.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 4

4. Microsoft (Mỹ)
Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 119,59 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +47,4% Xếp hạng năm 2018: số 6 Ảnh: Getty Images.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 5

5. Samsung (Hàn Quốc)
Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 91,28 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: -1,1% Xếp hạng năm 2018: số 4 Ảnh: Flickr.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 6

6. AT&T (Mỹ)
Lĩnh vực: Viễn thông 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 87 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +5,6% Xếp hạng năm 2018: số 5 Ảnh: Getty Images.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 7

7. Facebook (Mỹ)
Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 83,2 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +8,7% Xếp hạng năm 2018: số 7 Ảnh: Facebook.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 8

8. Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc
Lĩnh vực: Ngân hàng 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 79,82 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +34,9% Xếp hạng năm 2018: số 10 Ảnh: SCMP.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 9

9. Verizon (Mỹ)
Lĩnh vực: Viễn thông 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 71,15 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +13,3% Xếp hạng năm 2018: số 8 Ảnh: Shutterstock.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 10

10. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc
Lĩnh vực: Ngân hàng 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 69,74 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +22,8% Xếp hạng năm 2018: số 11 Ảnh: China News.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 11

11. Walmart (Mỹ)
Lĩnh vực: Bán lẻ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 67,86 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +10,4% Xếp hạng năm 2018: số 9 Ảnh: iStock.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 12

12. Huawei (Trung Quốc)
Lĩnh vực: Công nghệ 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 62,27 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +63,7% Xếp hạng năm 2018: số 25 Ảnh: Xinhua.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 13

13. Mercedes-Benz (Đức)
Lĩnh vực: Ôtô 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 60,35 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +25,9% Xếp hạng năm 2018: số 13 Ảnh: Nikkei.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 14

14. Ping An (Trung Quốc)
Lĩnh vực: Bảo hiểm 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 57,62 tỷ USD 
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +76,7% Xếp hạng năm 2018: số 29 Ảnh: Getty Images.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi nam 2019 hinh 15

15. China Mobile (Trung Quốc)
Lĩnh vực: Viễn thông 
Giá trị thương hiệu năm 2019: 55,67 tỷ USD
Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +4,6% Xếp hạng năm 2018: số 12 Ảnh: Flickr.

Nguồn: vov.vn