Hà Nội duyệt danh sách gần 1.700 dự án bị thu hồi đất năm 2019

.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hà Nội khóa XV vào ngày 4/12/2018, Nghị quyết này đã được thông qua và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 đến này 31/12/2019.

Nội dung quyết định nêu rõ, 1.686 dự án bị thu hồi đất trong năm 2019 có tổng diện tích là 5.573,52 ha; 308 dự án, công trình chuyển mục đích đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất lúa năm 2019 với tổng diện tích 518,58 ha.

Các dự án sử dụng vốn ngân sách TP sẽ được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách  năm 2019 của HĐND TP. Hà Nội. Trong khi đó, các huyện, quận, thị xã sẽ bố trí những dự án sử dụng ngân sách cấp huyện, quận, thị xã. Chủ đầu tư sẽ bố trí theo tiến độ đầu tư đối với những dự án ngoài ngân sách, đảm bảo bố trí đủ kinh phí giải phóng mặt bằng trong năm 2019.

dự án thu hồi đất năm 2019
Danh mục các dự án thu hồi đất trong năm 2019 vừa được TP. Hà Nội thông qua.

Cũng theo nghị quyết này, UBND TP. Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của căn cứ pháp lý và hồ sơ các dự án, trình HĐND TP theo quy định hiện hành.

Mặt khác, trong quá trình thực hiện, UBND TP sẽ tiếp tục rà soát diện tích, quy mô từng dự án cụ thể, đánh giá tiến độ thực hiện, xếp thứ tự ưu tiên triển khai theo tính cấp thiết của dự án, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả. 

Đồng thời, sau khi thu hồi đất, chính quyền TP. Hà Nội cần yêu cầu chủ dự án sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Với các dự án vi phạm Luật Đất đai, chậm triển khai thực hiện sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, UBND TP. Hà Nội có nhiệm vụ tổng hợp và trình HĐND TP tại các kỳ họp trong năm 2019 đối với các trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất thực hiện dự án, công trình trọng điểm cấp bách nhưng chưa có trong danh mục được HĐND TP thông qua.

Các thủ tục hành chính cần tiếp tục được cải cách, đặc biệt là các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư để triển khai các dự án trong, ngoài ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch.

Danh mục các công trình, dự án trong danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất nói trên cần được UBND TP. Hà Nội công khai trên Cổng thông tin điện tử TP, trụ sở làm việc của UBND phường, xã, thị trấn có dự án để người dân theo dõi, giám sát theo quy định.

Để có được sự đồng thuận của người dân, nhất là người dân trong vùng bị thu hồi đất, Hà Nội cần làm tốt công tác tuyên truyền, minh bạch, công khai; tuân thủ đúng quy định pháp lý, quy trình tổ chức thực hiện thu hồi đất. Ngoài ra, việc hỗ trợ, bồi thường, tái định cư cho cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất cần được thực hiện đúng quy định để người dân có cuộc sống bằng nơi ở cũ hoặc tốt hơn. Ngay từ cấp cơ sở, TP cần có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn.

Nguồn: dothi.net